Kursusinformation

Eksamen, milepæle og rapport

Eksamen finder sted i slutningen af 3-ugers perioden. Tilstede skal være jeres vejleder(e), og desuden vil jeg (Morten Bache) være tilstede.

Der er afsat 1 time til hvert hold. Hvert hold skal først afholde en 10 mins præsentation vha. Powerpoint, hvor hovedresultaterne fremlægges. Det korte tidsrum gør at der skal foretages nogle valg i hvad man vil præsentere. Man kan enten give et overblik eller fokusere på nogle enkelte signifikante resultater. Man kan også rette fejl eller uddybe ting der ikke står præcist i rapporten. Foredraget skal kunne give mening uden at have læst rapporten, og det faglige niveau skal lægges så jeres medstuderende vil kunne forstå det. Vi vil ud over indholdet også vurdere præsentationsteknikken. 

 

Derefter skal I udspørges individuelt så vi kan give jer karakter, hvilket tager godt 10 min/holdmedlem. De samme 2 eller 3 spørgsmål bliver stillet til alle medlemmer af holdet, og det betyder at resten af holdet skal uden for døren under den individuelle eksamination. Der anmodes på det kraftigste om, at man opholder sig i passende afstand til lokalet når man er uden for døren så man ikke kan høre hvad der foregår. Spørgsmålenes karakter kan være alt muligt fra usikkerhedsberegninger til basale fysikspørgsmål og diskussioner af resultater. Spørgsmålene bliver udvalgt inden den indledende 10 mins præsentation for at sikre et godt flow gennem resten af forløbet.

 

Efter spørgetiden vil vi evaluere jeres præstation. Det vil være en helhedsvurdering. Vi tager udgang i læringsmålene, og vil i grove træk vurdere flg. elementer: (1) jeres rapport, (2) præsentation og svar på spørgsmål og (3) projektforløbet. Især den sidste del er unikt for fagprojekterne, og det er ikke noget I senere (BSc og MSc afhandlinger) vil blive vurderet på. Under alle omstændigheder vil vi holde jer op mod læringsmålene som beskrevet i kursusdatabasen.

Rapporten skal afleveres i midten af 2. uge af 3-ugersperioden, check Campusnet for præcis dato og tidspunkt. Rapporten afleveres elektronisk via Campusnet (pdf-format). 

I bedes holde sideantallet på max 25 sider (excl. forside, resumé, indholdsfortegnelse, bilag og litteraturliste).

Der er lagt tre milepæle ind i løbet af 13 ugers perioden.

1. I slutningen af 2. uge skal I have fundet en makker, et projekt, og sende titel samt vejleders navn til mig.

2. I slutningen af 1. måned skal I aflevere et resumé på Campusnet (under Opgaver, se mere på Campusnetgruppen).

3. I slutningen af 3. måned skal I aflevere et prøvekapitel på Campusnet (under Opgaver, se mere på Campusnetgruppen).

Grundlæggende oplysninger

Kurset er et 10 ECTS point kursus som strækker sig over 13 ugers og 3 ugers perioden. Det er dog muligt at gennemføre i 13 ugers perioden samt at starte fx i august, kontakt mig for mere info. 

I melder jer til på samme måde, som I melder jer til alle andre kurser. Et projekt gennemføres af 2-3 personer som arbejder sammen i alle faser af projektet. Hold på over 3 personer og enkeltmandsprojekter bør undgås. Grupper med 3 personer vil tillige forventes at yde mere end en 2-mandsgruppe. 

I er meget velkomne til selv at finde et projekt og vejledere, det behøver nødvendigvis ikke være et projekt som findes på hjemmesiden. Dog er det således, at Morten Bache er ansvarlig for, at godkende projektets faglige indhold inden I kan starte projektet. Kontakt ham når I er ved at have defineret projektet.

Beslutter I jer for at gennemføre et af projekterne på hjemmesiden, bedes I kontakte vejlederne og hvis I efter samtale med vejlederne stadig gerne vil gennemføre projektet bedes I kontakte mig (Morten Bache) m.h.t. at få registreret projektet som jeres. Hvis I ikke har fundet et projekt ved semesterstart, er det mit ansvar at hjælpe jer med at finde et projekt.

De fleste kurser er udbudt på engelsk, men i langt de fleste tilfælde vil vejledningen også gives på dansk.

Ved semesterstart indkalder jeg alle kursustilmeldte til et møde, hvor jeg gennemgår praktisk information og sikrer mig, at alle har et projekt.

Kurset i kursusbasen:

http://www.kurser.dtu.dk/34029.aspx?menulanguage=dk

Vigtigt: Når I har valgt kursus og er ved at planlægge det med jeres vejleder, så er det en god ide at studere indlæringsmålene beskrevet i kursusbeskrivelsen sammen med vejlederen. Det er disse mål, som I bliver holdt op imod til eksamen!